Europa – Stopa Bezrobocia, średnie płace, bezrobocie wśród młodych

 Tym razem dla odmiany ( odprężenia 😉 ) POD przygotował podstawowe wskaźniki gospodarcze w europie jak bezrobocie oraz średnie miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych państwach europejskich.


W3Schools

Stopa Bezrobocia w Europie styczeń-maj 2015 / Unemployment Rate in Europe 2015
no Państwo Bezrobocie %
1. Białoruś / Belarus 0.5*
2. Szwajcaria / Switzerland 3.3
3. Norwegia / Norway 4.1
4. Islandia / Iceland 4.6
5. Niemcy / Germany 4.7
6. Dania / Denmark 4.8
7. Azerbejdżan / Azerbaijan 5
8. Kazakstan / Kazakhstan 5
9. Wielka Brytania / United Kingdom 5.5
10. Rosja / Russia 5.8
11. Estonia 6.2
12. Czechy / Czech Republic 6.7
13. Luksemburg / Luxembourg 6.9
14. Rumunia / Romania 6.9
15. Holandia / Netherlands 7
16. Węgry / Hungary 7.8
17. Szwecja / Sweden 8.3
18. Mołdawia / Moldova 8.5
19. Austria 8.6
20. Litwa / Lithuania 8.9
21. Ukraina / Ukraine 9.7
22. Irlandia / Ireland 9.8
23. Łotwa / Latvia 10.2
24. Finlandia / Finland 10.3
25. Francja / France 10.3
26. Belgia / Belgium 10.6
27. Bułgaria / Bulgaria 10.6
28. Polska / Poland 11.2
29. Turcja / Turkey 11.2
30. Słowacja / Slovakia 11.68
31. Gruzja / Georgia 12.4
32. Włochy / Italy 12.4
33. Słowenia / Slovenia 12.8
34. Portugalia / Portugal 13.7
35. Cypr / Cyprus 15.6
36. Armenia 17.8
37. Albania 18
38. Chorwacja / Croatia 18.4
39. Serbia 19.2
40. Hiszpania / Spain 23.78
41. Grecja / Greece 25.6
42. Macedonia 27.6
43. Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina 43.6
44. Azerbejdżan / Gruzja / Albania – dane z 2014
[map-europa]
Bezrobocie wśród młodych – wybrane kraje

Tabela do mapy
Bezrobocie wśród młodych / Youth unemployment
no Państwo Bezrobocie % Ostatnie Dane z:
1 Niemcy / Germany 7.2 Kwiecień 2015
2 Norwegia / Norway 9.3 Marzec 2015
3 Austria 10.1 Kwiecień 2015
4 Dania / Denmark 10.1 Kwiecień 2015
5 Holandia / Netherlands 10.9 Kwiecień 2015
6 Czech / Czech Republic 15.2 Kwiecień 2015
7 Wielka Brytania / United Kingdom 15.3 Luty 2015
8 Turcja / Turkey 18.6 Styczeń 2015
9 Irlandia / Ireland 20.2 Maj 2015
10 Szwecja / Sweden 20.6 Kwiecień 2015
11 Polska / Poland 21.7 Kwiecień 2015
12 Belgia / Belgium 22.2 Kwiecień 2015
13 Strefa Euro / Euro Area 22.3 Kwiecień 2015
14 Finlandia / Finland 22.3 Kwiecień 2015
15 Francja / France 23.7 Kwiecień 2015
16 Portugalia / Portugal 31.2 Kwiecień 2015
17 Włochy / Italy 40.9 Kwiecień 2015
18 Hiszpania / Spain 49.6 Kwiecień 2015
19 Grecja / Greece 50.1 Luty 2015
Europa – Średnie Płace netto w Euro

Tabela do mapy
Średnie płace - miesięczne / Average monthly wages
no Pańtwo netto w Euro Ostatnie Dane z:
1 Ukraina / Ukraine 138.97 2015
2 Mołdawia / Moldova 179.47 2015
3 Białoruś / Belarus 342.4 2015
4 Macedonia 350.26 2015
5 Bułgaria / Bulgaria 355.84 2015
6 Serbia 378.54 2015
7 Albania 382.24 2015
8 Rumunia / Romania 415.87 2015
9 Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina 425.85 2015
10 Rosja / Russia 452.32 2015
11 Kazakstan / Kazakhstan 464.68 2015
12 Czarnogóra / Montenegro 477 2015
13 Turcja / Turkey 502.65 2014
14 Chorwacja / Croatia 533.9 2015
15 Litwa / Lithuania 544 2015
16 Łotwa / Latvia 600 2015
17 Polska / Poland 681.55 2015
18 Slowacja / Slovakia 725.47 2015
19 Czechy / Czech Republic 759.2 2015
20 Węgry / Hungary 798.47 2015
21 Estonia 808.47 2015
22 Słowenia / Slovenia 1092 2015
23 Malta 1104 2015
24 Portugalia / Portugal 1123.5 2015
25 Grecja / Greece 1262 2014
26 Cypr / Cyprus 1485.41 2015
27 Hiszpania / Spain 1679 2014
28 Włochy / Italy 1736 2014
29 Austria 1870.44 2015
30 Holandia / Netherlands 1961.37 2014
31 Irlandia / Ireland 2200 2015
32 Francja / France 2223 2014
33 Belgia / Belgium 2232 2014
34 Finlandia / Finland 2278.49 2015
35 Niemcy / Germany 2315 2014
36 Wielka Brytania / United Kingdom 2454 2015
37 Szwajcaria / Switzerland 2668.93 2014
38 Szwecja / Sweden 2736 2015
39 Islandia / Iceland 2754.46 2014
40 Dania / Denmark 2758.55 2014
41 Luksemburg / Luxembourg 3187 2014
42 Norwegia / Norway 3651.82 2014

Źródła

  • http://www.heritage.org/index/country/albania
  • http://www.theodora.com/wfbcurrent/monaco/monaco_economy.html
  • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mn.html
  • http://country-facts.findthedata.com/l/62/San-Marino
  • http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
  • http://www.mastersportal.eu/
  • http://www.monacostatistics.mc/
  • http://www.photius.com/rankings/2015/economy/unemployment_rate_2015_0.html
  • http://www.cso.ie/quicktables
  • http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/tools/search.html
  • http://www.dzs.hr/default_e.htm
  • http://statbank.dk/SLON21
  • http://data.csb.gov.lv
  • http://www.ons.gov.uk
  • http://www.tradingeconomics.com
  • http://ec.europa.eu/eurostat

Może Ci się również spodoba